Công ty cổ phần may Xuất khẩu Thái Bình - THABIGA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình,Việt Nam.
Điện thoại: 036 3831695 – 036 3831645                 -              Fax: 036 3838308
Địa chỉ nhà máy 2: Số 9 - Đường Ngô Quang Bích - Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải  - Tỉnh Thái Bình  -  Việt Nam
                Email: ctmxk-tb@hn.vnn.vn hoặc  mxktb@thabiga.com     Website: http://www.thabiga.com.vn
 
 

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BÂT THƯỜNG LẦN THỨ 3

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BÂT THƯỜNG LẦN THỨ 3

 GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3 NĂM 2021THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI

Xem thêm

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

 THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2021

Xem thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIẾN NĂM 2021

Xem thêm

GIẤY MỜI HỌP

GIẤY MỜI HỌP

 MỜI HỌP HĐQT QUÝ 4 NĂM 2020

 

Xem thêm

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ 4, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Xem thêm
« Đầu  Trước 1 2 3Tiếp Cuối »