Công ty cổ phần may Xuất khẩu Thái Bình - THABIGA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình,Việt Nam.
Điện thoại: 036 3831695 – 036 3831645                 -              Fax: 036 3838308
Địa chỉ nhà máy 2: Số 9 - Đường Ngô Quang Bích - Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải  - Tỉnh Thái Bình  -  Việt Nam
                Email: ctmxk-tb@hn.vnn.vn hoặc  mxktb@thabiga.com     Website: http://www.thabiga.com.vn
 
 

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

    Ngày 01/6/2020 , Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Bình đã chính thức tổ chức thành công Đaị hội cổ đông thường niên năm 2020, sau một thời gian trì hoãn do ảnh hưởng của Dịch Covid - 19.

   Về dự đại hội có 24/26 đại biểu tương đương với 774.100/806.800 cổ phần = 95,95% đủ điều kiện tổ chức Đại hội. Đại hội đã tích cực làm việc theo trình tự,thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan theo quy định, sau khi nghe báo cáo của HĐQT; BKS; và các nội dung giải trình của bộ phận chuyên môn, các Đại biểu thảo luận, chất vấn trao đổi bàn bạc đưa ra các phương án, các giải pháp hữu hiệu với mục đích giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

  Kết thúc phiên làm việc Đại hội đã thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế và ban hành Nghị Quyết với các nội dung cơ bản như sau:

 
 
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI TẠI ĐẠI HỘI
 
 
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
BỘ PHẬN KẾ TOÁN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
 
VÀ MỘT SỐ CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI
 
 
 
Tags:

Các bài viết khác