Công ty cổ phần may Xuất khẩu Thái Bình - THABIGA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 128, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình,Việt Nam.
Điện thoại: 036 3831695 – 036 3831645                 -              Fax: 036 3838308
Địa chỉ nhà máy 2: Số 9 - Đường Ngô Quang Bích - Thị Trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải  - Tỉnh Thái Bình  -  Việt Nam
                Email: ctmxk-tb@hn.vnn.vn hoặc  mxktb@thabiga.com     Website: http://www.thabiga.com.vn

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 4 NĂM 2019 -2024

 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 4 NĂM 2019 - 2024

Toàn cảnh Đại hội

 

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY    upload/BIEN-BAN-NGHI-QUYET.pdf

Tags:

Các bài viết khác